چاپ بارکد متغیر به صورت بارکد میله‌ای و دو بعدی یا QR Code. می‌توانیم بارکد میله‌ای و دو بعدی را به صورت متغیر چاپ کنیم. کاربرد چاپ بارکد متغیر در اتوماسیون فرآیند است. مثلا در انبار گردانی می‌خواهید تک تک محصولات را به تفکیک سرشماری کنید. باید هر کالا یک سریال یکتا داشته باشد. برای اتوماسیون باید آن سریال را با بارکدخوان، بخوانید. پس احتیاج دارید سریال را به صورت بارکد متغیر چاپ نماییم.
  • Designation: بارکد میله‌ای و دو بعدی متغیر
  • شرکت : مصرف عمومی
چاپ بارکد متغیر به صورت بارکد میله‌ای و دو بعدی یا QR Code.

چاپ بارکد متغیر می‌تواند سریال یا کد محصول باشد. سریال یا کد محصول را به صورت بارکد چاپ می‌شود.

کاربرد چاپ بارکد متغیر در اتوماسیون فرآیند است. مثلا در انبار گردانی می‌خواهید تک تک محصولات را به تفکیک سرشماری کنید. باید هر کالا یک سریال یکتا داشته باشد.

برای اتوماسیون باید آن سریال را با بارکدخوان، بخوانید. پس احتیاج دارید سریال را به صورت بارکد متغیر چاپ نماییم.

 

‫0/5 ‫(0 نظر)