چاپ لیبل رمزدار با اهداف مختلف. لیبل رمزدار به منظور لیبل قرعه کشی، اصالت کالا، گارانتی و ... چاپ می‌شود. لیبل با طرح دلخواه شما و اطلاعات کسب و کار شما چاپ می‌شود. سپس کد رمز روی لیبل چاپ می‌گردد. سپس روی کد رمز با لایه رمزپوش، پوشانده می‌شود. در انتها لیبل نیم تیغ شده و تحویل می‌گردد.
  • Designation: چاپ لیبل قرعه کشی و گارانتی
  • شرکت : مصرف عمومی

چاپ لیبل رمزدار با اهداف مختلف.

چاپ لیبل رمزدار به منظور: لیبل قرعه کشی، لیبل اصالت کالا، لیبل گارانتی و … می‌شود.

لیبل با طرح دلخواه شما و اطلاعات کسب و کار شما چاپ می‌شود. سپس کد رمز روی لیبل چاپ می‌گردد. سپس روی کد رمز با لایه رمزپوش، پوشانده می‌شود.

در انتها لیبل نیم تیغ شده و تحویل می‌گردد.

برای کاهش هزینه ها، می‌توانید از لیبل رمزدار آماده استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه لیبل رمزدار آماده مراجعه نمایید.

‫0/5 ‫(0 نظر)